Föreläsningar/ Workshops

 • Mina föreläsningar har alltid ett syfte. Jag förmedlar teorier som jag exemplifierar och konkretiserar varefter lärarna får diskutera innehållet utifrån sina ämnen och årskurser.
 • Introduktionsföreläsning (närmaste utvecklingszon, ordförrådet, förväntningar, förhandling, kommunikationsstrategier, interaktiv stöttning)
 • Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt – teorier varvas med metoder
 • Språk- och kunskapsutvecklande principer Lgr 11 – i alla ämnen
 • Så kan vi jobba med cirkelmodellen med kunskapskraven i Lgr11
 • Aktuell andraspråksforskning
 • Språkutvecklingspotentialen på fritidshemmet
 • Förskoleklasslärarnas möjlighet att arbeta språkutvecklande
 • Så inventerar vi förförståelse (teori samt tio metoder exemplifieras) Obs! Se boken under fliken ”förlag”
 • Att läsa på ett andraspråk – läsförståelse och lässtrategier i skönlitteratur och faktatexter
 • Skönlitteratur som mål och medel
 • Boksamtal som undervisningsmodell och -matris
 • Cirkelmodellen
 • ”Från tal till skrift”
 • Svårigheter i läromedelstexter – analys av SO- och NO-texter
 • Stöttning i undervisningen – interaktiv och planerad stöttning
 • Sociokulturellt förhållningssätt
 • Explicit undervisning
 • Handledning av lärargrupper
 • Performansanalys (utförande av på elevtexter och undervisning i analysen)
 • Rättning av nationella prov i svenska som andraspråk
 • Medbedömning vid muntligt nationellt prov i svenska/svenska som andraspråk
 • Svenska som andraspråk – vad gäller?
 • Från Svenska 2 till svenska A – hur höjer vi statusen?

 

Utvärderingar i sin helhet efter introduktionsföreläsning med fokus på språkliga strategier, Läraskolan i Bålsta:

SAMMANSTÄLLNING AV UTVÄRDERINGAR LÄRASKOLAN 2012-10-31

Har du idag fått redskap för att uppmuntra elevers risktagande? Vilka?
Jag känner att jag vill arbeta på ett sätt som får eleverna engagerade. Få de att bli en del av undervisningen.
Ja! Jag vet hur, jag ska gå tillväga på olika sätt. Genom att lyssna, bemöta, uppmuntra på olika sätt. Att jag ska medvetandegöra kommunikationssättet jag använder.
Ja
Absolut! Strategierna för interaktivt, att förklara ord olika sätt.
Ja, att ha ett tillåtande klimat i klassen och att bjuda på sig själv i undervisningen. Uppmuntra
Ja. Tycker att det är mängder!!!
Ja! Visa att du själv gör fel och att alla gör det! Nolltolerans mot skratt och neg blickar.
Ja, reflekterat över vilka jag använder igen, som att tex själv vara öppen och våga göra fel.
Jag har fått förtydligat att det jag gör inte är fel.
Öppet klimat. Nolltolerans. Fokus på det positiva. Inget är rätt eller felfrågor. Öppna frågor. Ge bekräftelse. Våga göra fel själv – humor.

Ja, genom att utveckla deras svar mer och oftare än jag gör nu.

Självförtroende och trygghet i att jag redan arbetar på detta sätt. Arbetsgången ”från tal till skrift” känns helt rätt för mig.
Ja, att vara öppen och lyssna på ”vad” eleverna säger och inte så mycket hur.
Ja, att alla ska våga, visa att jag vågar…

Ja, bygga på trygghet i klassrummet, öppet klimat, nolltolerans, bjuda på sina misstag som lärare, våga göra bort sig, reflektera tillsammans i grupp, två och två.

Har du idag fått fördjupad kunskap i språkliga strategier?
Absolut. Känner att jag fått redskap i hur
jag kan tydliggöra de språkliga strategierna för eleverna på bättre sätt än förut.
Absolut! Har dessutom väckt ett intresse att aktivt använda/prova dessa olika strategier
språket är viktigt i alla
ämnen och nyckeln i inlärningsprocessen.
Ja

Ja.
Ja.
Ja
Ja. Bra m lässtrategier. Mkt olika tips.
Ja. Trots att jag läst svenska i 2 år på universitetet 🙂
Ja, en del, har haft mycket liknande i utbildningen, bra med uppfräschning och en del nya infallsvinklar.
Det har jag absolut!
Ja

Ja
Det tycker jag.
Yes!

Känner du dig bekväm i interaktiv stöttning? Vad har gjort dig säkrare?
Ja, dels genom att vi fått en sådan grundlig genomgång idag och dels genom diskussioner och insikter i hur mycket interaktiv stöttning mina kollegor och jag redan håller på med.
Jag har fått en struktur att arbeta efter vilket gör mig säkrare. Har nu lättare att se den ”röda tråden”.
Ja. Det är ett bra sätt för både lärare och elev som skapar ett tryggt klimat.
Ja, mer nu. Nu har jag namn på några strategier jag har använt mig av utan att veta det, samt idéer för hur jag ska presentera det för eleverna.
Ja det tror jag. Jag har fått bekräftelse på att jag gör rätt eller åtminstone är på rätt väg. Bra med uppgifterna under dagen att diskutera och/eller prova på.
Ja, att vi fick pröva i par och bekräfta varandra. Alla tips
Ja. Praktiska, tydliga exempel och tips som jag änder lätt kan anpassas till min undervisning.
Ja, bra exempel och diskussioner. Känns bra att få se vilka man använder. Bra tips hur andra gör.
Jag känner mig bekväm. Jag upptäckte att jag redan har med det i mitt arbetssätt men kanske inte tänkt på det.
Något säkrare, men behöver utveckla min förmåga att förtydliga ock konkretisera svåra ord. Fått igång tankarna och gjort mig medveten igen
Jag känner mig säker på det och känner mig säkrare eftersom jag gjorde en övning tillsammans med en kollega som var duktig på feedback.
Ja. Gör det redan men är nu ytterligare säkrare på det nu.

Bra att få höra flera gånger också för en själv så att jag kan förmedla vidare…
Ja.

Ja det gör jag. Får vissa strategier mer bekräftade.


Synpunkter till Helen Törnqvist:
Tydligt, inspirerande. Gör en sugen på att arbeta efter ”modellen” där läroboken kommer sist.
Mycket givande föreläsning som inspirerar! Du är mycket tydlig och konkret. Förmedlar det du vill säga på ett utmärkt sätt!
Kunnig, väldigt bra på att prata för gruppen, göra det intressant och bra exempel.
Jättebra föreläsning! Tydligt, med talande exempel, bra varning mellan föreläsning och vårt deltagande.
Möjligt att ha mer ”egna” diskussioner under senare delen av föreläsningen. Bra att kunna diskutera. Blir jobbigt med faktamatning när man börjar bli seg i huvudet.
TACK! Mycket givande och på rätt nivå!
Bra och tydlig, roliga övningar. Något för lång föreläsning. Tappade fokus på slutet. Bra balans mellan aktivitet och föreläsning.
Bra föreläsning m mkt konkreta ex.

Toppen bra, mycket tydlig. Skulle vilja höra henne flera gånger.
Du är mycket tydlig och inspirerande i din föreläsning! Bra exempel mm.
Lite för långt i andra halvan med självklarheter angående läsningen.
Kalasbra föreläsning!
Mycket bra! Engagerande o tydligt! Bra att vi som lyssnar får vara aktiva.

Mycket bra föreläsare, varvar, övning – samtal. Timmarna har bara flygit iväg!

Synpunkter till skolledningen:
En mycket givande föreläsning!
Jag är glad att vi tog hit Helen, även om jag trodde att det skulle handla mer om språkundervisning. Men detta var ju till nytta för alla, inklusive mig som hade förväntat mig ngt annat. Jättebra!!
En bra föreläsning, trots att man inte valt den själv
J det finns alltså sådana J
tack! Riktigt lärorikt!
Bra att ALLA lärare var med – språkutveckling är allas ansvar, inte bara spåklärarnas.
Toppen, ta hit henne igen, kanske ännu mer praktiskt workshops, vet inte!