Förlag

Jag har möjlighet att ge ut egna böcker, eftersom jag våren 2013 har startat ett förlag. Jag har tyvärr inte möjlighet att ta emot andras manus. Manus som skickas till mig varken läses eller returneras.

Att aktivera och inventera elevers förförståelse

I augusti ger jag ut ”Att aktivera och inventera elevers förförståelse”. Där beskrivs betydelsen av att inleda ett arbetsområde med förförståelse-inventering som grund för kommande undervisning. Lärare i alla ämnen vinner på att ta reda på vad eleverna kan såväl kunskapsmässigt som språkligt i relation till det som eleverna ska lära sig. Du får tio metoder att använda och variera i din undervisning. Innehållet kan ges muntligen i föreläsningen med samma namn.

Material tillgängligt för beställning

Att aktivera och inventera elevers förförståelse

Sidor: 24 st

Format: Liggande C5

Pris: 40 kr/st inkl porto
och 6% moms