Om Helen

Jag tog min lärarexamen julen 1999. Den består av 90 hp svenska och 90 hp svenska som andraspråk. Jag har varit lärare på Kärsbyskolan, Botkyrka, i såväl förberedelseklass åk 7-9 som stor klass i svenska som andraspråk.

Därefter sökte jag en tjänst i Sundbyberg och var verksam på Rissneskolan där jag, min rektor och mina kollegor gjorde ämnet svenska som andraspråk likvärdigt med svenska genom information, motivation och statushöjande aktiviteter. Min C-uppsats heter ”Från sv2 till svA”. Jag berättar gärna om det arbetet och ger strategier, tips och goda råd om hur ett sådant förändringsarbete kan ske. Jag undervisade årskurserna 5-9 i svenska som andraspråk.

2010 startade jag en enskild firma. Jag har under dessa år hållit i över 100 föreläsningar. Under året har jag deltagit i en kursledarkurs som har arrangerats av Nationellt Centrum för svenska som andraspråk.

Sedan hösten 2013 undervisar jag igen i svenska och svenska som andraspråk på en friskola utanför Stockholm. Jag älskar att undervisa och vill ge fler lärare redskap att bedriva undervisning som är språk- och kunskapsutvecklande, så att måluppfyllelsen höjs på skolor runtom i Sverige.

Helen Törnqvist